Hľadať

Isotra ochranné systémy – videá

Bezpečnostná šnúrová spojka

Spojka

Spojka zabezpečí, že pri pôsobení sily väčšej ako 6 kg sa roztrhne retiazka a eliminuje sa nebezpečná slučka.

Kladka

Pri jej použití sa napnú ovládacie šnúry, takže medzi dvoma šnúrami nie je možné vytvoriť slučku.

Navijak, dve kolieska

Zabraňujú šnúram tvoriť slučky a zároveň ich udržujú vo výške mimo dosahu detí.